13 Dec

KOC “ON TOUR”: Kam gremo v prihodnosti?

Kompetenčni centri so nastali z namenom izmenjave znanja in uspešnih praks na področju krepitve kompetenc. V okviru KOC »ON TOUR« dogodka, ki je bil 10.decembra 2018, v Mariboru, v prostorih podjetja Seltron, so zaposleni iz različnih področij izvedeli zakaj se obrestuje vlaganje v razvoj kadrov in izboljšanje odnosov na delovnem mestu, ter katere so ovire in tehnike pri notranjemu prenosu znanja v podjetjih.

Sogovorca: mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG

mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

10 Dec

Razvoj kadrov in odnosov v delovnem okolju se splača! KOC “ON TOUR”

V okviru odprtega notranjega usposabljanja KOC SOTRAG, pod imenom KOC “ON TOUR”, so udeleženci izvedeli zakaj se obrestuje vlaganje v razvoj kadrov in izboljšanje odnosov na delovnem mestu, ter katere so ovire in tehnike pri notranjem prenosu znanja v podjetjih.

mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut: “Znanja, vnema in potencial, ki ga imamo v slovenskih organizacijah, so lahko bolje izkoroščeni in nagrajeni. Pot do višje dodane vrednosti se začne z odločitvijo vodij, v izgradnjo boljše organizacijske kulture pa se vključijo vsi.”

mag. Marjan Velej in mag. Maja Velej, Holicenter Angelika, sta predstavila tehnike prenosa notrajega znanja in ovire s katerimi se sooočajo delodajalci.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

07 Dec

KOC SOTRAG gre NAPREJ

Pretekli torek so se predstavniki partnerjev, ki sodelujejo v KOC SOTRAG, sestali na zadnjem formalnem srečanju v sklopu KOC 2.0. Skozi novinarsko konferenco in delavnico, ki je sledila kasneje, so ugotovili, da je KOC SOTRAG utrdil vezi med posameznimi vključenimi partnerji in ponudil znanja za krepitev kompetenc na številnih profesionalnih področjih. Vodja projekta KOC SOTRAG mag. Marjan Velej je v petih točkah povzel prednosti za podjetja, vključenih v projekt.

 

V kompetenčnem centru KOC SOTRAG sodeluje triindvajset partnerjev, vlogo vodilnega partnerja pa je prevzelo uspešno podjetje Kronoterm. Direktor podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek je prepričan, da bodo v podjetju, kot rezultat sodelovanja v kompetenčnem centru, zabeležili izboljšane rezultate poslovanja.

 

Krepitev kompetenc zaposlenih v podjetjih bo finančno spodbujena tudi v prihodnje, je pojasnil predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Vladimir Milovanović.

 

Da je konstantno nadgrajevanje znanja zaposlenih v današnjem poslovnem svetu ena primarnih skrbi vodij podjetij, so si partnerji kompetenčnih centrov enotni. S povezovanjem in deljenjem pozitivnih praks lahko slovensko podjetniško okolje naredijo plodnejše za nove poslovne ideje in si odprejo poti za razvoj novih poslovnih modelov tudi na tujem.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

03 Dec

Novinarska konferenca ob zaključku KOC 2.0.

Spoštovani uredniki, novinarji in drugi medijski sodelavci.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) zaključuje svoje delo v okviru uspešno pridobljenih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 – KOC 2.0.

Ob tej priložnosti vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo 4.12.2018 ob 11.uri, v prostorih podjetja Kronoterm d.o.o., Trnava 5E, 3303 Gomilsko.

Vse naše moči so bile usmerjene v mreženje med podjetji, medkadrovsko izmenjavo znanja in dobrih praks ter krepitev kompetenc zaposlenih v naših podjetjih. Na novinarski konferenci Vam bodo direktor vodilnega partnerja Bogdan Kronovšek, namestnik direktorja vodilnega partnerja dr. Dean Besednjak, vodja projekta mag. Marjan Velej in administrativni vodja mag. Maja Velej ter predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada predstavili načine uspešnega sodelovanja in dosežke kompetenčnega centra.

Po predstavitvi bo čas še za vaša vprašanja in pogovor. Poskrbeli bomo tudi za pogostitev.

Več pa v KOC SOTRAG-predstavitev.

P.S. Za lažjo koordinacijo Vas prosimo za potrditev udeležbe najkasneje 3.12.2018, na e-naslov: pisarna.koc.sotrag@gmail.com ali na telefonsko številko Maje Velej (administrativna vodja projekta) 040 213 773.

22 Nov

KOC – vabilo na delavnico treh KOC-ev

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite prve skupne delavnice treh KOC-ev (SOTRAG, KOR in PMiS), ki bo 10. decembra 2018, ob 9. uri, v predavalnici podjetja Seltron d.o.o., v Mariboru. Obravnavane bodo teme:
  • Vpeljava kompetenčnega modela za razvoj kadrovske funkcije in podjetja
  • Notranji prenos znanja – ovire in tehnike, ki jih premagajo
  • Kroženje znanja za razvoj inovativnih rešitev.
Ker je število mest omejeno, svetujemo, da se na delavnico  – če se je boste udeležili – prijavite čim prej, in sicer preko povezave v vabilu, ali tukaj.
Program dogodka je dostopen tukaj: KOC NA TURNEJI MB 10. 12. 18

 

Lepo pozdravljeni,
Maja Velej, KOC SOTRAG
16 Nov

VABILO: Zaključno notranje usposabljanje KOC SOTRAG s pogledom »naprej«

4.12.2018: FINALE KOC SORTAG

Ob iztekanju projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) vas vabimo na njegov finalni dogodek, na katerem bomo delili dobre prakse in tudi pogledali, kako naprej. Dogodek bomo zapeljali v prvem delu kot notranje usposabljanje – mozaik predstavitev nekaterih dobrih praks na strokovnem ali HR področju naših partnerjev, v drugem delu pa bomo ob sproščenem druženju »pogledali, kako razvijati KOC naprej«.

Vabimo vas in do tri vaše sodelavce, poslovne partnerje, druge deležnike, da se nam pridružite in z nami podelite vaše razmišljanje o prihodnjem kompetenčnem centru za razvoj kadrov v gradbeni verigi.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KDAJ IN KJE:

  • 4. decembra 2018
  • 12.00 – 17.00
  • V prostorih podjetja KRONOTERM d.o.o.,  Trnava 5E, 3303 Gomilsko

Natančen program in prijava dostopna tukaj:  Vabilo 4.12.2018

Če smo vas že prepričali, potem se lahko prijavite tudi kar TUKAJ!

 

 

KOC SOTRAG – 23 partnerjev, veliko zgodb!
────
Več kot 600 usposabljanj, 4035 vključitev v usposabljanja, prava naložba!
────
Model kompetenc, program šole BIM-a, program za monterja ogrevalnih in hladilnih naprav, dobri temelji!
────
Razvoj kompetenc, povezovanje, mreženje, delitev dobrih praks – in še več!
────
www.koc-sotrag.eninfo.si
────

 

05 Nov

Notranje usposabljanje o BIM

29.10.2018 je bilo na DRI upravljanje investicij d.o.o., ki je partner v našem KOC SOTRAG, izvedeno notranje usposabljanje o BIM. V njem je predavatelj g. Gašper Brus predstavil izredno celovit, poglobljen in istočasno širok pregled o BIM. BIM oz. angleško Building Informational Modeling je nov način dela v gradbeništvu, v katerega so vključeni projektanti, izvajalci, nadzorniki, investitorji in vsi drugi, ki sodelujejo v procesu gradnje. G. Brus je v predavanje vključil svoje večletne izkušnje z delom v BIM-u in znanja, ki jih je pridobil v mednarodnem izobraževanju za BIM Manager-ja. Predstavil je vse bistvene sestavine BIM-a, pristope, procese, ekosisteme, ki jih zahteva BIM. Udeleženci so po usposabljanju ugotovili, da tako celovitega pregleda področja še niso doživeli.

05 Nov

KOC SOTRAG NA KONFERENCI »SLOVENIAN DIGITALIZATION COMPETENCES, RAZVOJ KOMPETENC ZA DIGITALIZACIJO SLOVENSKIH PODJETIJ«

 

  1. in 23. oktobra 2018 je na Brdu pri Kranju potekala dvodnevna mednarodna konferenca »sLOVEnian DIGITALization Competences, Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«, ki se je je udeležilo 200 udeležencev. Konferenco, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, sta organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Kompetenčni centri za razvoj kadrov) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – s partnerji. Sporočilo konference je bilo, da digitalizacija dandanes ni več izbira, je nuja. Digitalizacija tako pomeni nov razvojni izziv za slovensko gospodarstvo, predvsem za mala in srednja podjetja, in zahteva spremembe in razvoj novih načinov delovanja. Za digitalno preobrazbo so nujno potrebni ustrezno usposobljeni kadri in ustrezne strateške usmeritve. Zato je ključna vloga vodij. Osnova procesa digitalizacije so torej ljudje in organizacijska kultura.

Drugi dan konference je na delavnici, kjer so bile predstavljene dobre prakse kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, sodeloval tudi naš KOC SOTRAG. Mag. Maja Velej je kratko predstavila KOC in njegove prednostne usmeritve, mag. Dušan Ogrizek, direktor Lineal d.o.o., kako so tudi skozi KOC uvajali BIM v svojem podjetju, mag. Primož Praper, direktor Eutrip d.o.o., pa je osvetlil nekatere izzive digitalizacije. Vprašal nas je, ali le-ta kompleksnost zmanjšuje ali povečuje. Odgovor se skriva tudi v razvijanju kompetenc pri kupcih oz. uporabnikih, seveda tudi pri zaposlenih v podjetjih.

05 Nov

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

V septembru je na Bledu potekal tradicionalni strateški blejski forum, katerega spremljevalni dogodek in mednarodni posvet je bil GREENTECH FORUM BLED – Izzivi zelenega gospodarstva. Gostil je več tujih in domačih predavateljev iz akademske in gospodarske sfere. Izpostavljen je bil pomen prehoda na zeleno gospodarstvo, ki s številnimi inovacijami prinaša nove globalne priložnosti na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Kajti načelna zavezanost k doseganju ciljev trajnostnega razvoja ni dovolj; zeleno gospodarstvo je nuja, hkrati pa tudi priložnost tako za posamezna podjetja kot gospodarstvo kot celoto. Prednostna naloga foruma je bila, da se slovensko zeleno gospodarstvo izpostavi kot pomemben akter v mednarodnem okolju, saj omogoča priložnosti za mednarodne povezave oz. mreženje.

Na forumu je sodeloval tudi KOC SOTRAG oz. v njegovem imenu predstavnik nosilnega partnerja KRONOTERM d.o.o., dr. Dean Besednjak, in predstavnik partnerja EUTRIP d.o.o., mag. Primož Praper. Predstavila sta uvajanje trajnostnih kompetenc pri zaposlenih in kupcih.  

21 Sep

2.0 KOC-I NA TURNEJI »HITI NAŠIH KOC-EV«17. IN 18.10.2018

 

2.0 KOC-I NA TURNEJI »HITI NAŠIH KOC-EV«

Projekti Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2.0 se bodo
kmalu zaključili, vendar z vizijo svoje nadgradnje v prihodnosti.
Kot v prvi smo tudi v drugi generaciji KOC-i razvijali svoje
zgodbe, nabrali veliko znanja in izkušenj, zabeležili izzive in
uspešne prakse. Imamo svoje »hite«, ki jih uvodoma
predstavljamo KOC SOTRAG, KOC PMiS in KOC KOR.

PROGRAM:

17. oktober 2018, Ljubljana

Otvoritev
12.00 – 12.05 Pozdravni nagovor gostitelja
12.05 – 12.15 Zakaj turneja 2.0 KOC-ev?, mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG
12.15 – 12.25 Otvoritev turneje 2.0 KOC-ev, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije
12.25 – 13.00 Razvoj kadrov in dobrih odnosov v delovnem okolju ter motivacija zaposlenih …
se splača!, mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut
Usposabljanje
»Razvijanje kompetenc skozi prakso in mentorski sistem«
13.00 – 13.15 Prenos naučenega v prakso – kdaj deluje?, KOC SOTRAG
13.15 – 14.00 Razvijanje kompetenc skozi prakso – kako smo ga izvedli?, KOC PMiS
14.00 – 14.45 Kompetenčni model kot osnova za mentorski sistem in nagrajevanje – Tina
Kastelic (Kompetenca d.o.o.) in Darja Birsa (3CNC d.o.o.), KOC KOR
15.00 – 15.45 Uspešno mentorstvo – kako ga vzpostaviti?, KOC SOTRAG
15.45 – 16.15 – Primeri uvajanja mentorstva (KOC SOTRAG, KOC PMiS, KOC KOR)

18. oktober 2018, Maribor

Otvoritev drugega dne
12.15 – 12.20 Pozdravni nagovor gostitelja
12.20 – 12.30 Zakaj turneja 2.0 KOC-ev?, mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG
12.30– 13.00 Razvoj kadrov in dobrih odnosov v delovnem okolju ter motivacija zaposlenih …
se splača!, mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut
Usposabljanje
»Razvijanje kompetenc skozi prakso in mentorski sistem«
13.00 – 13.15 Prenos naučenega v prakso – kdaj deluje?, KOC SOTRAG
13.15 – 14.00 Razvijanje kompetenc skozi prakso – kako smo ga izvedli?, KOC PMiS
14.00 – 14.45 Kompetenčni model kot osnova za mentorski sistem in nagrajevanje – Tina
Kastelic (Kompetenca d.o.o.) in Darja Birsa (3CNC d.o.o.), KOC KOR15.00 – 15.45 Uspešno mentorstvo – kako ga vzpostaviti?, KOC SOTRAG
15.45 – 16.15 – Primeri uvajanja mentorstva (KOC SOTRAG, KOC PMiS, KOC KOR)

23. oktober 2018, Ljubljana
Predstavitev v okviru konference na Brdu pri Kranju.

Prijavnico dobite tukaj

KOCi na turneji_4-prijavnica