03 Dec

Novinarska konferenca ob zaključku KOC 2.0.

Spoštovani uredniki, novinarji in drugi medijski sodelavci.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) zaključuje svoje delo v okviru uspešno pridobljenih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 – KOC 2.0.

Ob tej priložnosti vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo 4.12.2018 ob 11.uri, v prostorih podjetja Kronoterm d.o.o., Trnava 5E, 3303 Gomilsko.

Vse naše moči so bile usmerjene v mreženje med podjetji, medkadrovsko izmenjavo znanja in dobrih praks ter krepitev kompetenc zaposlenih v naših podjetjih. Na novinarski konferenci Vam bodo direktor vodilnega partnerja Bogdan Kronovšek, namestnik direktorja vodilnega partnerja dr. Dean Besednjak, vodja projekta mag. Marjan Velej in administrativni vodja mag. Maja Velej ter predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada predstavili načine uspešnega sodelovanja in dosežke kompetenčnega centra.

Po predstavitvi bo čas še za vaša vprašanja in pogovor. Poskrbeli bomo tudi za pogostitev.

Več pa v KOC SOTRAG-predstavitev.

P.S. Za lažjo koordinacijo Vas prosimo za potrditev udeležbe najkasneje 3.12.2018, na e-naslov: pisarna.koc.sotrag@gmail.com ali na telefonsko številko Maje Velej (administrativna vodja projekta) 040 213 773.