07 Dec

KOC SOTRAG gre NAPREJ

Pretekli torek so se predstavniki partnerjev, ki sodelujejo v KOC SOTRAG, sestali na zadnjem formalnem srečanju v sklopu KOC 2.0. Skozi novinarsko konferenco in delavnico, ki je sledila kasneje, so ugotovili, da je KOC SOTRAG utrdil vezi med posameznimi vključenimi partnerji in ponudil znanja za krepitev kompetenc na številnih profesionalnih področjih. Vodja projekta KOC SOTRAG mag. Marjan Velej je v petih točkah povzel prednosti za podjetja, vključenih v projekt.

 

V kompetenčnem centru KOC SOTRAG sodeluje triindvajset partnerjev, vlogo vodilnega partnerja pa je prevzelo uspešno podjetje Kronoterm. Direktor podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek je prepričan, da bodo v podjetju, kot rezultat sodelovanja v kompetenčnem centru, zabeležili izboljšane rezultate poslovanja.

 

Krepitev kompetenc zaposlenih v podjetjih bo finančno spodbujena tudi v prihodnje, je pojasnil predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Vladimir Milovanović.

 

Da je konstantno nadgrajevanje znanja zaposlenih v današnjem poslovnem svetu ena primarnih skrbi vodij podjetij, so si partnerji kompetenčnih centrov enotni. S povezovanjem in deljenjem pozitivnih praks lahko slovensko podjetniško okolje naredijo plodnejše za nove poslovne ideje in si odprejo poti za razvoj novih poslovnih modelov tudi na tujem.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

03 Dec

Novinarska konferenca ob zaključku KOC 2.0.

Spoštovani uredniki, novinarji in drugi medijski sodelavci.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) zaključuje svoje delo v okviru uspešno pridobljenih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 – KOC 2.0.

Ob tej priložnosti vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo 4.12.2018 ob 11.uri, v prostorih podjetja Kronoterm d.o.o., Trnava 5E, 3303 Gomilsko.

Vse naše moči so bile usmerjene v mreženje med podjetji, medkadrovsko izmenjavo znanja in dobrih praks ter krepitev kompetenc zaposlenih v naših podjetjih. Na novinarski konferenci Vam bodo direktor vodilnega partnerja Bogdan Kronovšek, namestnik direktorja vodilnega partnerja dr. Dean Besednjak, vodja projekta mag. Marjan Velej in administrativni vodja mag. Maja Velej ter predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada predstavili načine uspešnega sodelovanja in dosežke kompetenčnega centra.

Po predstavitvi bo čas še za vaša vprašanja in pogovor. Poskrbeli bomo tudi za pogostitev.

Več pa v KOC SOTRAG-predstavitev.

P.S. Za lažjo koordinacijo Vas prosimo za potrditev udeležbe najkasneje 3.12.2018, na e-naslov: pisarna.koc.sotrag@gmail.com ali na telefonsko številko Maje Velej (administrativna vodja projekta) 040 213 773.

16 Nov

VABILO: Zaključno notranje usposabljanje KOC SOTRAG s pogledom »naprej«

4.12.2018: FINALE KOC SORTAG

Ob iztekanju projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) vas vabimo na njegov finalni dogodek, na katerem bomo delili dobre prakse in tudi pogledali, kako naprej. Dogodek bomo zapeljali v prvem delu kot notranje usposabljanje – mozaik predstavitev nekaterih dobrih praks na strokovnem ali HR področju naših partnerjev, v drugem delu pa bomo ob sproščenem druženju »pogledali, kako razvijati KOC naprej«.

Vabimo vas in do tri vaše sodelavce, poslovne partnerje, druge deležnike, da se nam pridružite in z nami podelite vaše razmišljanje o prihodnjem kompetenčnem centru za razvoj kadrov v gradbeni verigi.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KDAJ IN KJE:

  • 4. decembra 2018
  • 12.00 – 17.00
  • V prostorih podjetja KRONOTERM d.o.o.,  Trnava 5E, 3303 Gomilsko

Natančen program in prijava dostopna tukaj:  Vabilo 4.12.2018

Če smo vas že prepričali, potem se lahko prijavite tudi kar TUKAJ!

 

 

KOC SOTRAG – 23 partnerjev, veliko zgodb!
────
Več kot 600 usposabljanj, 4035 vključitev v usposabljanja, prava naložba!
────
Model kompetenc, program šole BIM-a, program za monterja ogrevalnih in hladilnih naprav, dobri temelji!
────
Razvoj kompetenc, povezovanje, mreženje, delitev dobrih praks – in še več!
────
www.koc-sotrag.eninfo.si
────

 

05 Nov

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

V septembru je na Bledu potekal tradicionalni strateški blejski forum, katerega spremljevalni dogodek in mednarodni posvet je bil GREENTECH FORUM BLED – Izzivi zelenega gospodarstva. Gostil je več tujih in domačih predavateljev iz akademske in gospodarske sfere. Izpostavljen je bil pomen prehoda na zeleno gospodarstvo, ki s številnimi inovacijami prinaša nove globalne priložnosti na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Kajti načelna zavezanost k doseganju ciljev trajnostnega razvoja ni dovolj; zeleno gospodarstvo je nuja, hkrati pa tudi priložnost tako za posamezna podjetja kot gospodarstvo kot celoto. Prednostna naloga foruma je bila, da se slovensko zeleno gospodarstvo izpostavi kot pomemben akter v mednarodnem okolju, saj omogoča priložnosti za mednarodne povezave oz. mreženje.

Na forumu je sodeloval tudi KOC SOTRAG oz. v njegovem imenu predstavnik nosilnega partnerja KRONOTERM d.o.o., dr. Dean Besednjak, in predstavnik partnerja EUTRIP d.o.o., mag. Primož Praper. Predstavila sta uvajanje trajnostnih kompetenc pri zaposlenih in kupcih.  

05 Sep

Za nami tretji partnerski sestanek

V ponedeljek, 3. septembra,  je na sedežu KRONOTERM-a, vodilnega partnerja KOC SOTRAG, potekal tretji partnerski sestanek.

Na sestanku sta Marjan in Maja Velej iz projektne pisarne predstavila trenutno stanje doseganja kazalnikov ciljev projekta ter usmeritve za obdobje do konca oktobra 2018.

Naredili smo pregled, koliko vključitev in sredstev so posamezna podjetja že realizirala, podane so bile tudi usmeritve, na kakšne način lahko podjetja še realizirajo vključitve v septembru in oktobru 2018.

Omenjeni so bili še dogodki, relevantni za celo partnerstvo: in sicer 12. septembra bo na Bledu potekal GreenTech forum Bled 2018. 17. in 18. oktobra 2018 pa bo v Ljubljani in Mariboru v okviru akcije KOC-i 2.0 na turneji potekalo Razvijanje kompetenc skoz prakso in mentorski sistem, v katerem bodo sodelovali KOC SOTRAG, KOC PMiS in KOC KOR. Ti in drugi KOC-i bodo svoje dobre prakse predstavili tudi na konferenci Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki bo potekala na Brdu pri Kranju 22. in 23. oktobra 2018.

Na koncu so si partnerji ogledali promocijski video, ki je nastal v okviru KOC-evih aktivnosti ozaveščanja mladih, z naslovom “Komedija 17-ih mulcev: Predstavitev vizije pametne Slovenije v 2030«. Izdelali so ga dijaki in dijakinje štirih šolskih centrov, kot nadgradnjo vizije, ki so jo zapisali na temo »Pametna Slovenija«.

 

 

30 Avg

Tretji strateški svet partnerjev KOC SOTRAG

V ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 13.00 uri bo potekal partnerski sestanek strateškega sveta KOC SOTRAG v prostorih nosilnega partnerja Kronoterm d.o.o. Sestanek bo povzel stanje na projektu in sicer kazalnike doseganja ciljev, dosežke in primere dobre prakse, prioritete in usmeritve za obdobje do konca oktobra 2018, velik poudarek bomo namenili internemu prenosu znanja oz. mentorstvu ter nakazali smernice na kakšen način se bo pripravil program za monterje ogrevalnih in hladilnih naprav. Projekt prehaja v zaključno obdobje izvedbe, zato se bo pripravil plan, kako bo potekalo izvajanje do zaključka, da bodo realizirani in doseženi vsi cilji in kazalniki, ki so bili predvideni.

28 Maj

Uspešno izvedena delavnica o učinkovitem ekipnem delu in organizacijskih odnosih za zaposlene v projektnih pisarnah Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Ekipa KOC 2.0 je za vse zaposlene v projektnih pisarnah Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017-18 organizirala delavnico na temo “Učinkovito ekipno delo in organizacijski odnosi”, ki je potekala v torek, 15. maja 2018, v Orehovem Gaju. 

Na delavnici in srečanju so udeleženci odkrili odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj je potrebno za učinkovito ekipno delo in dobre organizacijske odnose?
  • Na kakšen način identificiramo in določamo prioritete?
  • Kateri so pristopi k vodenju in delitvi dela?
  • Kako prevzemati vloge in sprejemati odločitve?

Ob koncu delavnice je sledil krajši sestanek, nato neformalno druženje, na katerem so si lahko med seboj udeleženci izmenjali različna mnenja, izkušnje, se pogovarjali o tem, kaj nameravajo storiti v prihodnosti. Hkrati pa so izkoristili priložnost, da so se med seboj še spoznali.

Udeleženci so bili navdušeni nad izvedbo takšne delavnice, kajti med izvajanjem same operacije so pridobili bogata in koristna znanja, spretnosti ter izkušnje, ki jim bodo prišla prav pri nadaljnjem izvajanju in doseganju potrebnih kazalnikov.

Več o delavnici izveste tudi tukaj.

25 Maj

Pred kratkim izšel BIM-priročnik Inženirske zbornice Slovenije, pri katerem je sodelovala tudi Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij)

Inženirska zbornica Slovenije je pred kratkim izdala Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje, pri katerem je sodelovala tudi Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij).

Priročnik, ki je izšel aprila, pripravljalcem razpisnih dokumentacij služi kot preprosto in pregledno orodje za pripravo zahtev  glede BIM-pristopa. Z njegovo uporabo bodo natančno vedeli, kaj morajo po sklenjeni pogodbi izdelati in predati naročniku.

Dokument je tako namenjen več skupinam, to so naročniki, konzultanti, projektanti in izvajalci, hkrati pa ga lahko uporabljajo tudi inženirji in arhitekti.

Pri ustvarjanju in pripravi priročnika je med drugim sodelovala Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij).

Do priročnika lahko dostopate tukaj.

23 Maj

Vabilo na mednarodno konferenco Utrip prihodnosti 2018 s prispevkom Marjana in Maje Velej

Šolski center Kranj v okviru dejavnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra organizira mednarodno strokovno konferenco Utrip prihodnosti 2018, ki se bo odvijala v četrtek, 31. maja 2018, v prostorih Šolskega centra Kranj. Na njej bosta spregovorila tudi Marjan Velej in Maja Velej.

Na konferenci bosta med drugim spregovorila mag. Marjan Velej, ki je vodja projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu, in mag. Maja Velej, ki deluje v vlogi vodje administracije.

Sama konferenca bo posredovala različne novosti stroke s področij računalništva, mehatronike, elektrotehnike, ekonomije, gradbeništva in varovanja. Hkrati bodo predstavljene še sodobne pedagoške metode in načini povezovanja izobraževanja in gospodarstva.

Udeležba dogodka je brezplačna.

Več o programu dogodka in drugih informacijah izveste tukaj.

21 Maj

Vabilo na Beyond 4.0 – Ljubljana 2018

Adriatic Council vljudno vabi na dogodek Beyond 4.0 – Ljubljana 2018, ki bo potekal 25. maja 2018 v Kristalni palači (BTC City) v Ljubljani.

Na dogodku se bo z nagradami “Transformer of the year” počastilo tiste, ki so si jih prislužili s svojim doprinosom k promociji znanosti in tehnologije, saj prispeva k naši lepši bodočnosti. Nagrajenci bodo tako bili nagrajeni za svoj dodatek k razvoju idej in misli četrte industrijske revolucije.

Za udeležbo dogodka je potrebna prijava na dejan@adriatic-council.eu do 24. maja 2018 do 12. ure.

Več o programu in dogodku najdete tukaj.