05 Sep

Za nami tretji partnerski sestanek

V ponedeljek, 3. septembra,  je na sedežu KRONOTERM-a, vodilnega partnerja KOC SOTRAG, potekal tretji partnerski sestanek.

Na sestanku sta Marjan in Maja Velej iz projektne pisarne predstavila trenutno stanje doseganja kazalnikov ciljev projekta ter usmeritve za obdobje do konca oktobra 2018.

Naredili smo pregled, koliko vključitev in sredstev so posamezna podjetja že realizirala, podane so bile tudi usmeritve, na kakšne način lahko podjetja še realizirajo vključitve v septembru in oktobru 2018.

Omenjeni so bili še dogodki, relevantni za celo partnerstvo: in sicer 12. septembra bo na Bledu potekal GreenTech forum Bled 2018. 17. in 18. oktobra 2018 pa bo v Ljubljani in Mariboru v okviru akcije KOC-i 2.0 na turneji potekalo Razvijanje kompetenc skoz prakso in mentorski sistem, v katerem bodo sodelovali KOC SOTRAG, KOC PMiS in KOC KOR. Ti in drugi KOC-i bodo svoje dobre prakse predstavili tudi na konferenci Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki bo potekala na Brdu pri Kranju 22. in 23. oktobra 2018.

Na koncu so si partnerji ogledali promocijski video, ki je nastal v okviru KOC-evih aktivnosti ozaveščanja mladih, z naslovom “Komedija 17-ih mulcev: Predstavitev vizije pametne Slovenije v 2030«. Izdelali so ga dijaki in dijakinje štirih šolskih centrov, kot nadgradnjo vizije, ki so jo zapisali na temo »Pametna Slovenija«.