05 Nov

Notranje usposabljanje o BIM

29.10.2018 je bilo na DRI upravljanje investicij d.o.o., ki je partner v našem KOC SOTRAG, izvedeno notranje usposabljanje o BIM. V njem je predavatelj g. Gašper Brus predstavil izredno celovit, poglobljen in istočasno širok pregled o BIM. BIM oz. angleško Building Informational Modeling je nov način dela v gradbeništvu, v katerega so vključeni projektanti, izvajalci, nadzorniki, investitorji in vsi drugi, ki sodelujejo v procesu gradnje. G. Brus je v predavanje vključil svoje večletne izkušnje z delom v BIM-u in znanja, ki jih je pridobil v mednarodnem izobraževanju za BIM Manager-ja. Predstavil je vse bistvene sestavine BIM-a, pristope, procese, ekosisteme, ki jih zahteva BIM. Udeleženci so po usposabljanju ugotovili, da tako celovitega pregleda področja še niso doživeli.

25 Maj

Pred kratkim izšel BIM-priročnik Inženirske zbornice Slovenije, pri katerem je sodelovala tudi Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij)

Inženirska zbornica Slovenije je pred kratkim izdala Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje, pri katerem je sodelovala tudi Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij).

Priročnik, ki je izšel aprila, pripravljalcem razpisnih dokumentacij služi kot preprosto in pregledno orodje za pripravo zahtev  glede BIM-pristopa. Z njegovo uporabo bodo natančno vedeli, kaj morajo po sklenjeni pogodbi izdelati in predati naročniku.

Dokument je tako namenjen več skupinam, to so naročniki, konzultanti, projektanti in izvajalci, hkrati pa ga lahko uporabljajo tudi inženirji in arhitekti.

Pri ustvarjanju in pripravi priročnika je med drugim sodelovala Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij).

Do priročnika lahko dostopate tukaj.

11 Maj

Vabljeni na BIM Forum 2018

CGS Labs d.o.o. v sodelovanju s SIBIM – Slovenskim združenjem za informacijsko modeliranje v gradbeništvu vabi na tradicionalno srečanje BIM Forum 2018, ki se bo odvijalo 7. junija 2018 v Grand Hotelu Toplice (Cesta svobode 12) na Bledu. 

Gre za edinstveni dogodek v Sloveniji, ki služi izmenjavi informacij o BIM tehnologijah in pristopih med predstavniki državne uprave in gospodarstva. V preteklega pol leta je bil po naročilu MGRT s strani SIBIM izdelan “Akcijski načrt za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji”. Z njegovo vsebino nas bodo seznanili njegovi naročniki in pripravljalci.

Gost dogodka bo Richard Kelly, predstavnik organizacije Building Smart International (BSI), ki bo podrobneje predstavil dogajanje na področju uvajanja BIM-a v svetu ter cilje in aktivnosti organizacije BSI.

Prijava na dogodek je mogoča preko spleta, telefona na 01 235 06 00 ali e-maila info.si@cgs-labs.com. Število udeležencev je omejeno.

Kotizacija znaša 197 EUR brez DDV in vključuje konferenčne materiale, pogostitev v odmorih in kosilo v Grand Hotelu Toplice.

Več o dogodku tukaj.

12 Mar

M SORA prireja 4. dogodek M SORA Z in ZA arhitekte 2018

V četrtek, 15. marca 2018, vabi M SORA na 4. dogodek M SORA Z in ZA arhitekte 2018, ki se ob odvijal v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču, Dunajski cesti 18, v Ljubljani.

Prvi dogodek M SORA Z in ZA arhitekte je potekal pred štirimi leti v Ljubljani, druga izvedba je bila leta 2015 na Bledu, tretja pa leta 2016 v Ljubljani. Letošnji dogodek bo potekal v okviru največjega sejma v Sloveniji, to je sejem DOM v Ljubljani.

Pozornost letošnje izvedbe bo temeljila na kakovosti, avtomatizaciji in dizajnu oken, nekaj besed se bo nanašalo še na prihodnost na področju lesenih oken ter BIM-a.

Dogodek je namenjen arhitektom, ampak se ga vsako leto udeležijo tudi drugi, ki jih zanima področje oken.

Več o samem dogodku najdete tukaj.

23 Jan

Začeli z BIM usposabljanjem izvajalca BEXEL Consulting

V ponedeljek, 22. januarja, se je v okviru partnerskih usposabljanj partnerjev KOC SOTRAG pričelo usposabljanje informacijskega modeliranja zgradb (BIM). Gre za zelo aktualno usposabljanje na delovnem mestu, ki poteka v okviru projekta »Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«. Usposabljanje bo obsegalo kontrolo BIM modela in BIM Execution Plan-a, usposabljanje za uporabo programske opreme BEXEL Manager in širok obseg storitev strokovne in tehnične podpore.

Namen usposabljanja je, poleg koristi na določenem projektu, povečanje ravni znanja, optimizacija delovnih postopkov in pridobitev praktičnih veščin, ki bodo izboljšali učinkovitost prihodnjih projektov in povečali kompetentnost podjetja. Uporaba BIM metodologije pomeni sprejem sodobnih tehnologij, ki bodo pomagale k izboljšanju natančnosti, preciznosti in nivoja kakovosti procesa vodenja projektov. S stalno in celovito podporo in usposabljanjem na konkretnih primerih v okviru projekta, bo tim KOC SOTRAG sposoben, da samostojno pripravlja analize in poročila visoke kakovosti, ki bodo doprinesli boljšem dojemanju stanja na projektu, zagotavljanju načrtovanih rokov in zmanjševanju nepotrebnih stroškov, rizikov in zahtev za spremembe na projektu tekom njegovega trajanja. Prav tako bo eden izmed ključnih poudarkov načrtovanje samega projekta in kakovostna ocena stroškov in rokov izgradnje, začevši od izdelave podrobnega BIM Execution Plan-a do procesa spremljanja napredka s pomočjo 4D in 5D simulacij.

Usposabljanje bo trajalo do konca leta 2018.

11 Jul

Uspešna izvedba dveh tematskih srečanj partnerjev KOC SOTRAG

V prvem tednu julija je Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) izvedel dve tematski srečanji projektnih partnerjev. Zaključni poudarki so bile izoblikovane teme usposabljanj za partnerstvo po tematikah, ki so jih obravnavali, ter prenos dobrih praks med podjetji.

Namen tematskih srečanj je bil izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij in zasnova tem usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a. Hkrati so lahko v tovrstna srečanja zelo dobra priložnost, da podjetja iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagajo med sabo ipd.

Prvo tematsko srečanje je potekalo v torek, 4. julija. Pokrivalo je področje trženja in razvoja blagovnih znamk, področje razvoja poslovnih modelov in področje organizacijske energije in notranje klime. Vsi prisotni so si bili enotni, da je vlaganje v zaposlene zelo pomembno in da so modeli upravljanja s kadri živi ter da se hitro spreminjajo. V prihodnje bo celotno partnerstvo usmerjalo usposabljanja zaposlenih v izboljšanje komunikacije na vseh ravneh, v krepitev veščin vodenja in usposabljanje neposrednih vodij. Udeleženci so si bili enotni, da je težko najti dobra izobraževalna podjetja iz prakse, ki znajo svoja znanja z dobro komunikacijo približati vsem nivojem v podjetju. Predstavnika Sklada sva ponudila pomoč pri prenosu informacij o zadovoljstvu z izvajalci usposabljanj znotraj vseh KOC-ev.

Partnerji so na drugem tematskem srečanju, ki je potekalo v četrtek, 6. julija, obravnavali področja, kot so trajnostna gradnja, energetska učinkovitost in zdravo bivalno ugodje, področja pametnih zgradb, sistemov njihovega upravljanja, BIM (Building Information Modeling), interneta stvari. Projektni partnerji se v veliki meri zanimajo za BIM, torej prvo zares globalno digitalno tehnologijo za gradnjo. Gre za proces načrtovanja oz. oblikovanja gradnje ali obratovanja stavbe ali infrastrukturnih sredstev z uporabo elektronskih predmetno orientiranih informacij.

Ksenija Marc iz DRI je predstavila, kaj pomeni delati z BIM tehnologijo, kakšne so njegove prednosti. Veliki del zahodne Evrope že gradi z uporabo BIM tehnologij. Prednost BIM tehnologije je ta, da omogoča celovito upravljanje z viri, kar posledično prihrani tako čas kot tudi denar. Da je BIM tehnologija pomembna, je prepoznala celotna EU. Imenovana je bila tudi EU BIM Task Group, v kateri so predstavniki državnih institucij držav članic EU. Ob zaključku drugega tematskega srečanja so udeleženci oblikovali predvidene teme usposabljanj na temo BIM.

27 Jun

Prvi teden julija dve tematski srečanji KOC SOTRAG

Da bi lahko jeseni pričeli s še bolj usmerjenimi usposabljanji, bo KOC SOTRAG v prvem tednu julija izvedel tematska srečanja po svojih identificiranih področjih. Na srečanja so poleg nosilcev področij vabljeni vsi zainteresirani partnerji.

Že pri prijavi na projekt KOC SOTRAG so bila opredeljena prednostna področja razvijanja kompetence zaposlenih. Za določena področja so bili imenovani nosilci, ki bodo ob podpori projektne pisarne in drugih partnerjev načrtovali usposabljanja s svojega področja, predlagali vsebine in morebiti tudi izvajalce usposabljanj.

Na teh tematskih srečanjih bodo partnerji skupaj s projektno pisarno zasnovali načrte usposabljanj. Nekatera usposabljanja bodo izvedena na nivoju KOC-a za vse zainteresirane parterje, druga bodo kot priporočilo partnerjem.

Namen teh tematskih srečanj je:
• izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij. Partnerji bomo skušali odgovoriti na vprašanja:
– kako smo do sedaj razvijali področje (kje smo imeli težave, zakaj, kako smo jih reševali),
– kje sedaj in v bodoče vidimo izzive za svoje podjetje na področju, kako bi jih reševali, katera usposabljanja zaposlenih bi bila smiselna v ta namen;
– izkušnje z izvajalci usposabljanj
• na osnovi teh razmislekov za vsako področje zasnovati teme usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a .

Ta srečanja so lahko zelo dobra priložnost, da partnerji iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagate med sabo.

Prijave se zbirajo do petka, 30. junija 2017, in sicer na: pisarna.koc.sotrag@gmail.com in 040 213 773 (mag. Maja Velej, administrativni vodja KOC SOTRAG).