27 Jun

Prvi teden julija dve tematski srečanji KOC SOTRAG

Da bi lahko jeseni pričeli s še bolj usmerjenimi usposabljanji, bo KOC SOTRAG v prvem tednu julija izvedel tematska srečanja po svojih identificiranih področjih. Na srečanja so poleg nosilcev področij vabljeni vsi zainteresirani partnerji.

Že pri prijavi na projekt KOC SOTRAG so bila opredeljena prednostna področja razvijanja kompetence zaposlenih. Za določena področja so bili imenovani nosilci, ki bodo ob podpori projektne pisarne in drugih partnerjev načrtovali usposabljanja s svojega področja, predlagali vsebine in morebiti tudi izvajalce usposabljanj.

Na teh tematskih srečanjih bodo partnerji skupaj s projektno pisarno zasnovali načrte usposabljanj. Nekatera usposabljanja bodo izvedena na nivoju KOC-a za vse zainteresirane parterje, druga bodo kot priporočilo partnerjem.

Namen teh tematskih srečanj je:
• izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij. Partnerji bomo skušali odgovoriti na vprašanja:
– kako smo do sedaj razvijali področje (kje smo imeli težave, zakaj, kako smo jih reševali),
– kje sedaj in v bodoče vidimo izzive za svoje podjetje na področju, kako bi jih reševali, katera usposabljanja zaposlenih bi bila smiselna v ta namen;
– izkušnje z izvajalci usposabljanj
• na osnovi teh razmislekov za vsako področje zasnovati teme usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a .

Ta srečanja so lahko zelo dobra priložnost, da partnerji iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagate med sabo.

Prijave se zbirajo do petka, 30. junija 2017, in sicer na: pisarna.koc.sotrag@gmail.com in 040 213 773 (mag. Maja Velej, administrativni vodja KOC SOTRAG).