11 Jul

Uspešna izvedba dveh tematskih srečanj partnerjev KOC SOTRAG

V prvem tednu julija je Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) izvedel dve tematski srečanji projektnih partnerjev. Zaključni poudarki so bile izoblikovane teme usposabljanj za partnerstvo po tematikah, ki so jih obravnavali, ter prenos dobrih praks med podjetji.

Namen tematskih srečanj je bil izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij in zasnova tem usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a. Hkrati so lahko v tovrstna srečanja zelo dobra priložnost, da podjetja iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagajo med sabo ipd.

Prvo tematsko srečanje je potekalo v torek, 4. julija. Pokrivalo je področje trženja in razvoja blagovnih znamk, področje razvoja poslovnih modelov in področje organizacijske energije in notranje klime. Vsi prisotni so si bili enotni, da je vlaganje v zaposlene zelo pomembno in da so modeli upravljanja s kadri živi ter da se hitro spreminjajo. V prihodnje bo celotno partnerstvo usmerjalo usposabljanja zaposlenih v izboljšanje komunikacije na vseh ravneh, v krepitev veščin vodenja in usposabljanje neposrednih vodij. Udeleženci so si bili enotni, da je težko najti dobra izobraževalna podjetja iz prakse, ki znajo svoja znanja z dobro komunikacijo približati vsem nivojem v podjetju. Predstavnika Sklada sva ponudila pomoč pri prenosu informacij o zadovoljstvu z izvajalci usposabljanj znotraj vseh KOC-ev.

Partnerji so na drugem tematskem srečanju, ki je potekalo v četrtek, 6. julija, obravnavali področja, kot so trajnostna gradnja, energetska učinkovitost in zdravo bivalno ugodje, področja pametnih zgradb, sistemov njihovega upravljanja, BIM (Building Information Modeling), interneta stvari. Projektni partnerji se v veliki meri zanimajo za BIM, torej prvo zares globalno digitalno tehnologijo za gradnjo. Gre za proces načrtovanja oz. oblikovanja gradnje ali obratovanja stavbe ali infrastrukturnih sredstev z uporabo elektronskih predmetno orientiranih informacij.

Ksenija Marc iz DRI je predstavila, kaj pomeni delati z BIM tehnologijo, kakšne so njegove prednosti. Veliki del zahodne Evrope že gradi z uporabo BIM tehnologij. Prednost BIM tehnologije je ta, da omogoča celovito upravljanje z viri, kar posledično prihrani tako čas kot tudi denar. Da je BIM tehnologija pomembna, je prepoznala celotna EU. Imenovana je bila tudi EU BIM Task Group, v kateri so predstavniki državnih institucij držav članic EU. Ob zaključku drugega tematskega srečanja so udeleženci oblikovali predvidene teme usposabljanj na temo BIM.