09 Avg

Projektna pisarna na delavnici Skupaj pospešeno naprej 1

Predstavniki projektne pisarne KOC SOTRAG so se v torek, 8. avgusta, udeležili delavnice Skupaj pospešeno naprej 1. Na delavnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je ekipa KOC 2.0 predstavila Navodila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in Informacijski sistem Sklada (ISS).

Glavni namen delavnice je bila predstavitev Navodil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Delavnice se je udeležilo 10 projektnih pisarn izbranih KOC-ev. Udeleženci so postavljali vprašanja glede izvajanja le-teh. Vezano na navodila so predstavniki Sklada prestavili tudi najpogostejše napake pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje in podali informacijo, kako jih odpraviti. Veliko je bilo vprašanj glede na samo izvajanje usposabljanj (tako notranjih kot tudi zunanjih).

Na delavnici je bil udeležencem predstavljen obnovljen Informacijski sistem Sklada (ISS) in njegove funkcionalnosti, funkcionalnosti zunanjega portala za udeležence. Na praktičnih primerih so udeleženci lahko videli, kako informacijski sistem uporabljati.