13 Dec

KOC “ON TOUR”: Kam gremo v prihodnosti?

Kompetenčni centri so nastali z namenom izmenjave znanja in uspešnih praks na področju krepitve kompetenc. V okviru KOC »ON TOUR« dogodka, ki je bil 10.decembra 2018, v Mariboru, v prostorih podjetja Seltron, so zaposleni iz različnih področij izvedeli zakaj se obrestuje vlaganje v razvoj kadrov in izboljšanje odnosov na delovnem mestu, ter katere so ovire in tehnike pri notranjemu prenosu znanja v podjetjih.

Sogovorca: mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG

mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

10 Dec

Razvoj kadrov in odnosov v delovnem okolju se splača! KOC “ON TOUR”

V okviru odprtega notranjega usposabljanja KOC SOTRAG, pod imenom KOC “ON TOUR”, so udeleženci izvedeli zakaj se obrestuje vlaganje v razvoj kadrov in izboljšanje odnosov na delovnem mestu, ter katere so ovire in tehnike pri notranjem prenosu znanja v podjetjih.

mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut: “Znanja, vnema in potencial, ki ga imamo v slovenskih organizacijah, so lahko bolje izkoroščeni in nagrajeni. Pot do višje dodane vrednosti se začne z odločitvijo vodij, v izgradnjo boljše organizacijske kulture pa se vključijo vsi.”

mag. Marjan Velej in mag. Maja Velej, Holicenter Angelika, sta predstavila tehnike prenosa notrajega znanja in ovire s katerimi se sooočajo delodajalci.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

05 Sep

Predstavitev podjetja Adria Dom na sejmu Caravan Salon v Düsseldorfu

Podjetje Adria Dom, partner v KOC SOTRAG, aktualna dolenjsko-posavska gazela, se te dni predstavlja na sejmu Caravan Salon, ki poteka od 31.08. do 08.09.2019 v Düsseldorfu.

Na sejmu želijo predstaviti novosti in sicer predstavljajo mobilno hišo xLine, ki je primerna za kontinentalno in celoletno bivanje, in Alpline, modularno hišo prihodnosti, ki je namenjena zahtevnim kupcem na srednjeevropskem in severnem trgu. Prav tako dodajajo med svoje modele mobilnih hiš  še inovativne plavajoče hiše, s katerimi želijo zapolniti vrzel v marinah in letoviščih ob mirnih vodah.

Več o njihovih ambicijah si lahko preberete v Dnevnikovem prispevku.

21 Mar

Vabilo dijakom in mentorjem iz programa Pametna Slovenija na ekskurzijo na Kras – Tomačevico

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) vabi vse dijake in mentorje, ki ste se udeležili naših dejavnosti v sklopu programa Pametna Slovenija, na nagradno ekskurzijo na Kras, natančneje v Tomačevico. Ekskurzija bo potekala v petek, 20. aprila 2018. 

V zahvalo za sodelovanje v našem promocijskem programu za mlade –  Pametna Slovenija so vljudno vabljeni vsi dijaki, dijakinje, mentorji in mentorice, da se udeležijo nagradne ekskurzije na Kras, in sicer na čudovito posestvo Rajka Bošnjaka v Tomačevici, kjer so tudi poligon, piramida, vrtovi… Na njo bodo prišli tudi predstavniki skupine Dunking Devils.

Ekskurzija se bo odvijala v petek, 20. aprila 2018.

Okvirni program je naslednji:

8.30 – 9.00 – zbor na parkirišču na Dolgem mostu, Ljubljana

9.00 – odhod z avtobusom iz Ljubljane

10.30 – prihod v Tomačevico

10.30 – 11.30 – vodeni ogled posestva

11.30 – 12.00 – topel obrok

12.00 – 14.30 – vodene igre in druženje

14.30 – 16.00 – prosti program (poligon, aranžiranje, petje, …)

16.00 – 16.30 – malica

16.30 – odhod z avtobusom v Ljubljano

18.00 – prihod v Ljubljano (na Dolgi most)

KOC SOTRAG bo poskrbel za prevoz, zavarovanje, obroke in animacijo. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 040 213 773 (Maja Velej).

Udeležbo dijakov in mentorjev je potrebno sporočiti najkasneje do 26. marca 2018 na pisarna.koc.sotrag@gmail.com.

 

 

 

23 Jan

Začeli z BIM usposabljanjem izvajalca BEXEL Consulting

V ponedeljek, 22. januarja, se je v okviru partnerskih usposabljanj partnerjev KOC SOTRAG pričelo usposabljanje informacijskega modeliranja zgradb (BIM). Gre za zelo aktualno usposabljanje na delovnem mestu, ki poteka v okviru projekta »Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«. Usposabljanje bo obsegalo kontrolo BIM modela in BIM Execution Plan-a, usposabljanje za uporabo programske opreme BEXEL Manager in širok obseg storitev strokovne in tehnične podpore.

Namen usposabljanja je, poleg koristi na določenem projektu, povečanje ravni znanja, optimizacija delovnih postopkov in pridobitev praktičnih veščin, ki bodo izboljšali učinkovitost prihodnjih projektov in povečali kompetentnost podjetja. Uporaba BIM metodologije pomeni sprejem sodobnih tehnologij, ki bodo pomagale k izboljšanju natančnosti, preciznosti in nivoja kakovosti procesa vodenja projektov. S stalno in celovito podporo in usposabljanjem na konkretnih primerih v okviru projekta, bo tim KOC SOTRAG sposoben, da samostojno pripravlja analize in poročila visoke kakovosti, ki bodo doprinesli boljšem dojemanju stanja na projektu, zagotavljanju načrtovanih rokov in zmanjševanju nepotrebnih stroškov, rizikov in zahtev za spremembe na projektu tekom njegovega trajanja. Prav tako bo eden izmed ključnih poudarkov načrtovanje samega projekta in kakovostna ocena stroškov in rokov izgradnje, začevši od izdelave podrobnega BIM Execution Plan-a do procesa spremljanja napredka s pomočjo 4D in 5D simulacij.

Usposabljanje bo trajalo do konca leta 2018.

09 Nov

Mladi so pokazali veliko zavzetost pri ustvarjanju »Pametne Slovenije«

Srednja trgovska šola Ljubljana je dne 8. 11. 2017 gostila drugo srečanje z mladimi.

Mladi so se najprej skozi različne naloge posvetili grajenju timskega duha. Nato so se srečali s tehniko ustvarjanja skupinske vizije, poimenovano zmajevo sanjanje.

Bistvo te metode je, da ima vsak sodelujoči priložnost izražati svoje poglede, da skupina v prvi fazi t.i. sanjanja le gradi in dopolnjuje skupno vizijo in šele v naslednji fazi analizira vse predlagane ideje. Na ta način pridejo na dan najboljše ideje.

Mladi so hitro prešli od ustaljenih vzorcev skupinske debate na metodo zmajevega sanjanja. Zato so v drugem delu delavnice zelo uspešno nizali različne ideje o viziji Pametne Slovenije. Prav vsak je podal nekaj dobrih idej, tudi tisti, ki običajno bolj v tišini razvijajo svoje ideje. Iz oblikovanega nabora različnih pogledov in vizij bodo mladi v nadaljnjih srečanjih ustvarili svojo skupno vizijo.

 

26 Okt

Mladi z navdušenjem pristopili k ustvarjanju »Pametne Slovenije«

V petek in soboto, 20. in 21. oktobra 2017, je na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana potekala prva dvodnevna delavnica z mladimi.

Eden pomembnih ciljev projekta KOC SOTRAG je tudi ozaveščanje in informiranje mladih o dejavnostih, ki se izvajajo v KOC-u. S tem namenom so na KOC-u povabili mlade iz različnih srednjih šol, da jim omogočijo izkušnjo, kako se na profesionalen način oblikujejo odlični timi, ki rešujejo različne zahtevne naloge. Njihova naloga je ustvariti vizijo bivanja v Sloveniji v prihodnosti po meri mladih. Poimenovali so jo vizija Pametne Slovenije.

Prvo dvodnevno delavnico z mladimi so izvedli 20. in 21. oktobra na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Prvi dan se je mladim predstavila akrobatska skupina Dunking Devils, ki so skozi vključevanje mladih v različne športe prikazala, katere vloge v timu kdo zavzema. Skladno s tem so oblikovali tri delovne time.

Naslednji dan so se jim pridružili trije predavatelji. Nejc Kugler je mladim predstavil pogled  na elemente pametnih mest, sodobni urbanizem in trende razvoja sodobnih družb. Rajko Bošnjak je skozi lastno zgodbo predstavil, kako zelo je pomembno za ljudi, da to, kar delajo, delajo z veseljem. Marjan Velej je predstavil trenutno stanje in trende razvoja tehnik.

Mladi so oba dneva, pod vodstvom profesionalne coachinje Alenke Planinc Rozman, razvijali kompetence delovanja v timu. Na tak način so ustvarjali lastno vizijo Pametne Slovenije.

25 Okt

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov: odslej z roko v roki

24. oktobra 2017 so v Ljubljani krepili medsebojno sodelovanje in povezovanje 4 javne institucije in 44 udeležencev iz praktično vseh Strateško razvojnih-inovacijskih partnerstev (v nadaljevanju SRIP) in Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (v nadaljevanju KOC). Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki projektne pisarne KOC SOTRAG.

Sedem interdisciplinarnih omizij, organiziranih po domenah S4, je razpravljalo o tem, kako uspešno voditi partnerstva SRIP&KOC. V razpravi so prepoznali komplementarna področja in skupne interese, na katerih bodo v prihodnje lahko gradili svoje sodelovanje. Dogodek so skupaj organizirali in izvedli Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kar je bilo s strani udeležencev – vseh SRIP&KOC, posebej izpostavljeno kot primer dobre prakse, ki bi ji veljalo slediti tudi drugje.

Skupaj so iskali odgovore na vprašanja:

Katere storitve (lahko) ponujajo projektne pisarne svojim članom in kakšen je odziv?
Kako doseči sodelovanje med podjetji in institucijami znanja?
Kaj že znajo in kaj se morajo še naučiti kot vodje grozdov?

S podrobnejšo naslovitvijo konkretnih storitev so udeleženci za mednarodni projekt Interreg Alpine Space S3-4AlpClusters naslovili ovire pri vodenju SRIP&KOC, ki so jih izpostavili skozi razpravo. Na vseh sedmih omizjih so konkretno opredelili najmanj en naslov storitve (npr. Transformacija poslovnega modela in pa Klinika za (turistične) storitve), koristnika, cilje in dodano vrednost, operativne detajle in poskrbeli, da je storitev relevantna za oziroma vključuje tako SRIP kot KOC. Kot ena od možnih povezovalnih oziroma storitev, ki je relevantna za vse SRIP& KOC, se nakazuje uporaba modela napovedovanja kompetenc zaposlenih.

Dogodek je povezoval in vodil Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS.