09 Nov

Mladi so pokazali veliko zavzetost pri ustvarjanju »Pametne Slovenije«

Srednja trgovska šola Ljubljana je dne 8. 11. 2017 gostila drugo srečanje z mladimi.

Mladi so se najprej skozi različne naloge posvetili grajenju timskega duha. Nato so se srečali s tehniko ustvarjanja skupinske vizije, poimenovano zmajevo sanjanje.

Bistvo te metode je, da ima vsak sodelujoči priložnost izražati svoje poglede, da skupina v prvi fazi t.i. sanjanja le gradi in dopolnjuje skupno vizijo in šele v naslednji fazi analizira vse predlagane ideje. Na ta način pridejo na dan najboljše ideje.

Mladi so hitro prešli od ustaljenih vzorcev skupinske debate na metodo zmajevega sanjanja. Zato so v drugem delu delavnice zelo uspešno nizali različne ideje o viziji Pametne Slovenije. Prav vsak je podal nekaj dobrih idej, tudi tisti, ki običajno bolj v tišini razvijajo svoje ideje. Iz oblikovanega nabora različnih pogledov in vizij bodo mladi v nadaljnjih srečanjih ustvarili svojo skupno vizijo.