10 Dec

Razvoj kadrov in odnosov v delovnem okolju se splača! KOC “ON TOUR”

V okviru odprtega notranjega usposabljanja KOC SOTRAG, pod imenom KOC “ON TOUR”, so udeleženci izvedeli zakaj se obrestuje vlaganje v razvoj kadrov in izboljšanje odnosov na delovnem mestu, ter katere so ovire in tehnike pri notranjem prenosu znanja v podjetjih.

mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut: “Znanja, vnema in potencial, ki ga imamo v slovenskih organizacijah, so lahko bolje izkoroščeni in nagrajeni. Pot do višje dodane vrednosti se začne z odločitvijo vodij, v izgradnjo boljše organizacijske kulture pa se vključijo vsi.”

mag. Marjan Velej in mag. Maja Velej, Holicenter Angelika, sta predstavila tehnike prenosa notrajega znanja in ovire s katerimi se sooočajo delodajalci.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.