25 Okt

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov: odslej z roko v roki

24. oktobra 2017 so v Ljubljani krepili medsebojno sodelovanje in povezovanje 4 javne institucije in 44 udeležencev iz praktično vseh Strateško razvojnih-inovacijskih partnerstev (v nadaljevanju SRIP) in Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (v nadaljevanju KOC). Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki projektne pisarne KOC SOTRAG.

Sedem interdisciplinarnih omizij, organiziranih po domenah S4, je razpravljalo o tem, kako uspešno voditi partnerstva SRIP&KOC. V razpravi so prepoznali komplementarna področja in skupne interese, na katerih bodo v prihodnje lahko gradili svoje sodelovanje. Dogodek so skupaj organizirali in izvedli Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kar je bilo s strani udeležencev – vseh SRIP&KOC, posebej izpostavljeno kot primer dobre prakse, ki bi ji veljalo slediti tudi drugje.

Skupaj so iskali odgovore na vprašanja:

Katere storitve (lahko) ponujajo projektne pisarne svojim članom in kakšen je odziv?
Kako doseči sodelovanje med podjetji in institucijami znanja?
Kaj že znajo in kaj se morajo še naučiti kot vodje grozdov?

S podrobnejšo naslovitvijo konkretnih storitev so udeleženci za mednarodni projekt Interreg Alpine Space S3-4AlpClusters naslovili ovire pri vodenju SRIP&KOC, ki so jih izpostavili skozi razpravo. Na vseh sedmih omizjih so konkretno opredelili najmanj en naslov storitve (npr. Transformacija poslovnega modela in pa Klinika za (turistične) storitve), koristnika, cilje in dodano vrednost, operativne detajle in poskrbeli, da je storitev relevantna za oziroma vključuje tako SRIP kot KOC. Kot ena od možnih povezovalnih oziroma storitev, ki je relevantna za vse SRIP& KOC, se nakazuje uporaba modela napovedovanja kompetenc zaposlenih.

Dogodek je povezoval in vodil Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS.