30 Avg

Tretji strateški svet partnerjev KOC SOTRAG

V ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 13.00 uri bo potekal partnerski sestanek strateškega sveta KOC SOTRAG v prostorih nosilnega partnerja Kronoterm d.o.o. Sestanek bo povzel stanje na projektu in sicer kazalnike doseganja ciljev, dosežke in primere dobre prakse, prioritete in usmeritve za obdobje do konca oktobra 2018, velik poudarek bomo namenili internemu prenosu znanja oz. mentorstvu ter nakazali smernice na kakšen način se bo pripravil program za monterje ogrevalnih in hladilnih naprav. Projekt prehaja v zaključno obdobje izvedbe, zato se bo pripravil plan, kako bo potekalo izvajanje do zaključka, da bodo realizirani in doseženi vsi cilji in kazalniki, ki so bili predvideni.