28 Maj

Uspešno izvedena delavnica o učinkovitem ekipnem delu in organizacijskih odnosih za zaposlene v projektnih pisarnah Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Ekipa KOC 2.0 je za vse zaposlene v projektnih pisarnah Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017-18 organizirala delavnico na temo “Učinkovito ekipno delo in organizacijski odnosi”, ki je potekala v torek, 15. maja 2018, v Orehovem Gaju. 

Na delavnici in srečanju so udeleženci odkrili odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj je potrebno za učinkovito ekipno delo in dobre organizacijske odnose?
  • Na kakšen način identificiramo in določamo prioritete?
  • Kateri so pristopi k vodenju in delitvi dela?
  • Kako prevzemati vloge in sprejemati odločitve?

Ob koncu delavnice je sledil krajši sestanek, nato neformalno druženje, na katerem so si lahko med seboj udeleženci izmenjali različna mnenja, izkušnje, se pogovarjali o tem, kaj nameravajo storiti v prihodnosti. Hkrati pa so izkoristili priložnost, da so se med seboj še spoznali.

Udeleženci so bili navdušeni nad izvedbo takšne delavnice, kajti med izvajanjem same operacije so pridobili bogata in koristna znanja, spretnosti ter izkušnje, ki jim bodo prišla prav pri nadaljnjem izvajanju in doseganju potrebnih kazalnikov.

Več o delavnici izveste tudi tukaj.

27 Mar

Vabilo na delavnici LEAN MANAGEMENT: Optimizacija ključnih procesov in Vitko voditeljstvo

»KOMPETENTNA SLOVENIJA« v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje vabi na brezplačni delavnici Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje ter Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi, ki bosta potekali 5. aprila 2018 v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje. 

Izvedeli boste kako v praksi uvajati vitko organiziranost, predstavljene bodo lastne in tuje dobre ter slabe prakse pri izvedbi vitke organiziranosti.

Vas zanima kakšni so ključni poslovni in kadrovski trendi? Kakšno poslovno kulturo potrebujemo za vitko voditeljstvo v podjetjih?

Kakšna je povezava lean leadershipa s cilje trajnostno uspešnega podjetja in zavzetega delovanja zaposlenih.

Program delavnic:

9.00 – 12.00 Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje

Kako v praksi uvajati vitko organiziranost?
Predstavimo lastne in tuje dobre ter tudi slabe prakse izvedbe vitke organiziranosti.

Vsebina:

– Upravljanje vitkega podjetja. Optimizacija proizvodnje in ustvarjanje sinergij z ostalimi poslovnimi funkcijami (Primeri iz prakse).
– Predstavimo tehnike in orodja vitke organiziranosti, vitke proizvodnje, ki smo jih preizkusili v praksi.
– Ustvarjanje vrednosti za kupca (Pull princip).
– Odstranjevanje izgub v procesih s ciljem povečevanja produktivnosti in pretočnosti. Proces stalnih izboljšav v praksi.
– Kako redefinirati oskrbovalno verigo? Kako še lahko zmanjšujemo stroške (tok enega kosa, razporeditev strojne opreme)?

Vodila jo bosta Dobran Juričan, mag. poslovnih ved in Bojan Jus, univ.dipl.inž.

12.30 – 15.30 Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi

Kakšni so ključni poslovni in kadrovski trendi?
Kakšno poslovno kulturo potrebujemo s tem v zvezi v podjetjih?
Kakšno je vitko voditeljstvo (t.i. lean leadership), s ciljem trajnostno uspešnega podjetja in zavzetega delovanja zaposlenih?

Vsebina: 

Organizacije so ljudje in ljudje delajo posel. Torej če gradite in razvijate uspešno poslovno zgodbo, gradite in razvijate svoje kadre. Charles Darwin je že v 19. stoletju zapisal: ”V tekmi za preživetje zmagujejo najmočnejši oz. najbolj pripravljeni – to so tisti, ki so se zmožni najbolje prilagajati spremembam okolja”. Za uspeh in nenehen oz. dolgoročno uspešen in uravnotežen razvoj organizacije, je v organizaciji torej pomembnih več dejavnikov. Kot prej ugotavljamo, je eden izmed pomembnejših jasna osredotočenost na kadre in njihov sistematični razvoj, kar pomeni tudi, da je potrebno slediti svetovnim menedžersko voditeljskim trendom ter kadrovsko razvojnim dobrim praksam in jih čimprej preizkušati in
prilagajati potrebam in absorbcijski sposobnosti organizacije.

Delavnico bo vodil mag. Janez Žezlina.

Udeležba delavnic je brezplačna, potrebna pa je spletna prijava.