05 Nov

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

KOC SOTRAG na GREENTECH FORUM BLED 2018

V septembru je na Bledu potekal tradicionalni strateški blejski forum, katerega spremljevalni dogodek in mednarodni posvet je bil GREENTECH FORUM BLED – Izzivi zelenega gospodarstva. Gostil je več tujih in domačih predavateljev iz akademske in gospodarske sfere. Izpostavljen je bil pomen prehoda na zeleno gospodarstvo, ki s številnimi inovacijami prinaša nove globalne priložnosti na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Kajti načelna zavezanost k doseganju ciljev trajnostnega razvoja ni dovolj; zeleno gospodarstvo je nuja, hkrati pa tudi priložnost tako za posamezna podjetja kot gospodarstvo kot celoto. Prednostna naloga foruma je bila, da se slovensko zeleno gospodarstvo izpostavi kot pomemben akter v mednarodnem okolju, saj omogoča priložnosti za mednarodne povezave oz. mreženje.

Na forumu je sodeloval tudi KOC SOTRAG oz. v njegovem imenu predstavnik nosilnega partnerja KRONOTERM d.o.o., dr. Dean Besednjak, in predstavnik partnerja EUTRIP d.o.o., mag. Primož Praper. Predstavila sta uvajanje trajnostnih kompetenc pri zaposlenih in kupcih.