21 Sep

2.0 KOC-I NA TURNEJI »HITI NAŠIH KOC-EV«17. IN 18.10.2018

 

2.0 KOC-I NA TURNEJI »HITI NAŠIH KOC-EV«

Projekti Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2.0 se bodo
kmalu zaključili, vendar z vizijo svoje nadgradnje v prihodnosti.
Kot v prvi smo tudi v drugi generaciji KOC-i razvijali svoje
zgodbe, nabrali veliko znanja in izkušenj, zabeležili izzive in
uspešne prakse. Imamo svoje »hite«, ki jih uvodoma
predstavljamo KOC SOTRAG, KOC PMiS in KOC KOR.

PROGRAM:

17. oktober 2018, Ljubljana

Otvoritev
12.00 – 12.05 Pozdravni nagovor gostitelja
12.05 – 12.15 Zakaj turneja 2.0 KOC-ev?, mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG
12.15 – 12.25 Otvoritev turneje 2.0 KOC-ev, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije
12.25 – 13.00 Razvoj kadrov in dobrih odnosov v delovnem okolju ter motivacija zaposlenih …
se splača!, mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut
Usposabljanje
»Razvijanje kompetenc skozi prakso in mentorski sistem«
13.00 – 13.15 Prenos naučenega v prakso – kdaj deluje?, KOC SOTRAG
13.15 – 14.00 Razvijanje kompetenc skozi prakso – kako smo ga izvedli?, KOC PMiS
14.00 – 14.45 Kompetenčni model kot osnova za mentorski sistem in nagrajevanje – Tina
Kastelic (Kompetenca d.o.o.) in Darja Birsa (3CNC d.o.o.), KOC KOR
15.00 – 15.45 Uspešno mentorstvo – kako ga vzpostaviti?, KOC SOTRAG
15.45 – 16.15 – Primeri uvajanja mentorstva (KOC SOTRAG, KOC PMiS, KOC KOR)

18. oktober 2018, Maribor

Otvoritev drugega dne
12.15 – 12.20 Pozdravni nagovor gostitelja
12.20 – 12.30 Zakaj turneja 2.0 KOC-ev?, mag. Marjan Velej, KOC SOTRAG
12.30– 13.00 Razvoj kadrov in dobrih odnosov v delovnem okolju ter motivacija zaposlenih …
se splača!, mag. Aleš Vidmar, Evropski razvojni inštitut
Usposabljanje
»Razvijanje kompetenc skozi prakso in mentorski sistem«
13.00 – 13.15 Prenos naučenega v prakso – kdaj deluje?, KOC SOTRAG
13.15 – 14.00 Razvijanje kompetenc skozi prakso – kako smo ga izvedli?, KOC PMiS
14.00 – 14.45 Kompetenčni model kot osnova za mentorski sistem in nagrajevanje – Tina
Kastelic (Kompetenca d.o.o.) in Darja Birsa (3CNC d.o.o.), KOC KOR15.00 – 15.45 Uspešno mentorstvo – kako ga vzpostaviti?, KOC SOTRAG
15.45 – 16.15 – Primeri uvajanja mentorstva (KOC SOTRAG, KOC PMiS, KOC KOR)

23. oktober 2018, Ljubljana
Predstavitev v okviru konference na Brdu pri Kranju.

Prijavnico dobite tukaj

KOCi na turneji_4-prijavnica