05 Nov

KOC SOTRAG NA KONFERENCI »SLOVENIAN DIGITALIZATION COMPETENCES, RAZVOJ KOMPETENC ZA DIGITALIZACIJO SLOVENSKIH PODJETIJ«

 

  1. in 23. oktobra 2018 je na Brdu pri Kranju potekala dvodnevna mednarodna konferenca »sLOVEnian DIGITALization Competences, Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«, ki se je je udeležilo 200 udeležencev. Konferenco, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, sta organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Kompetenčni centri za razvoj kadrov) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – s partnerji. Sporočilo konference je bilo, da digitalizacija dandanes ni več izbira, je nuja. Digitalizacija tako pomeni nov razvojni izziv za slovensko gospodarstvo, predvsem za mala in srednja podjetja, in zahteva spremembe in razvoj novih načinov delovanja. Za digitalno preobrazbo so nujno potrebni ustrezno usposobljeni kadri in ustrezne strateške usmeritve. Zato je ključna vloga vodij. Osnova procesa digitalizacije so torej ljudje in organizacijska kultura.

Drugi dan konference je na delavnici, kjer so bile predstavljene dobre prakse kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, sodeloval tudi naš KOC SOTRAG. Mag. Maja Velej je kratko predstavila KOC in njegove prednostne usmeritve, mag. Dušan Ogrizek, direktor Lineal d.o.o., kako so tudi skozi KOC uvajali BIM v svojem podjetju, mag. Primož Praper, direktor Eutrip d.o.o., pa je osvetlil nekatere izzive digitalizacije. Vprašal nas je, ali le-ta kompleksnost zmanjšuje ali povečuje. Odgovor se skriva tudi v razvijanju kompetenc pri kupcih oz. uporabnikih, seveda tudi pri zaposlenih v podjetjih.