19 Maj

KOC SOTRAG na delavnici »Pasti in izzivi kompetenčnega modela«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninske sklad Republike Slovenije je v četrtek, 18. maja, organiziral delavnico »Pasti in izzivi kompetenčnega modela« za kadrovske partnerje in projektne pisarne Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC). Na delavnici je bil udeležencem predstavljen pomen kompetenčnih modelov, sledili sta diskusija in izmenjava mnenj.

Udeležence je na začetku pozdravil vodja projekta KOC, Anton Golob, ki je podal pomen izdelave kompetenčnega modela in poudaril, da priprava zahteva veliko časa. V nadaljevanju je bil predstavljen potek izdelave kompetenčnega modela, načrt usposabljanj in izobraževanj ter rok, do katerega morajo vsi KOC-i pripraviti in oddati izdelane kompetenčne modele.

Nato je mag. Maja Velej, predstavnica projektne pisarne KOC SOTRAG, predstavila izkušnje pri vodenju projektne pisarne KOC SOTRAG v preteklosti in izkušnje pri oblikovanju novega modela kompetenc.

Sledila je diskusija, kjer je so udeleženci na kratko povedali, kako se bodo oz. kako so se lotili izdelave kompetenčnega modela ter za katero metodologijo so se odločili in zakaj. Diskusija je potekala tudi na temo uspešnosti sodelovanja s panožnimi podjetji in njihovimi kadroviki.