16 Okt

Tehnološki in družbeni vidiki pametnih mest

V sredo, 11. oktobra, smo v okviru usposabljanj v KOC SOTRAG izvedli delavnico z naslovom Tehnološki in družbeni vidiki pametnih mest. Vodil jo je Nejc Kugler, urbanist, ki je živel v sedmih evropskih mestih in v živo spremljal projekte pametnih mest v njih, kar je bilo del njegovega mednarodnega magistrskega študija.

Predavatelj je zelo razširil pojmovanje in razumevanje pametnih mest. Pametna mesta niso le digitalizirana mesta, ampak je potrebno upoštevati še družbeni in ekonomski vidik. Kot je prikazal Nejc Kugler, ni pametnih mest npr. brez dobrega izobraževanja, šol in univerz, brez dobre zdravstvene oskrbe ipd. Tehnologije kot IKT in IoT (internet stvari) le pomagajo, podpirajo, omogočajo, ne smejo pa določati razvoja pametnih mest.

Na delavnici je bilo zelo sistematično predstavljenih veliko primerov iniciativ in projektov s področja pametnih mest iz Evrope in tudi ZDA, ki so zelo dobro ponazorile možne dimenzije razmišljanja na to temo.