11 Okt

24. oktobra druga strateška konferenca trajnostnega gradbeništva

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS vabi na Drugo strateško konferenco za trajnostno gradbeništvo, ki bo potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, v torek, 24. oktobra 2017, od 9.00 do 13.30 ure, dvorana A / I. nadstropje, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS smo na GZS Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pred časom identificirali ključne izzive, ki jih bomo morali v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, socialnimi partnerji in stroko razrešiti, da bo lahko gradbeništvo postalo moderna, trajnostno usmerjena in mednarodno konkurenčna gospodarska dejavnost, z visokimi multiplikativnimi razvojnimi učinki na celotno gospodarstvo in prijazna za zaposlene.

Druga strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo predstavlja nadaljevanje procesa, ki ga je zastavila Prva strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo za vzpostavitev najširšega konsenza za nujno potrebne spremembe sistemskega okvira za poslovanje slovenskega gradbeništva med gospodarskimi, sindikalnimi in poklicnimi asociacijami, izobraževanjem ter predstavniki pristojnih resornih ministrstev.

Letos gradbeni trg v Sloveniji intenzivno raste in napovedi za naslednja leta so po dolgem kriznem obdobju spet zelo dobre. A brez usposobljenih, izobraženih in motiviranih zaposlenih se ne moremo nadejati uspeha, še manj trajnostnega razvoja. Zato bomo na Drugi strateški konferenci odprli teme, vezane na zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu.

Na konferenci bo tekla beseda o tem, kako se bo potrebno odzvati na izzive, ki jih prinašata nova rast in tehnološki razvoj gradbeništva tako na trg dela in v podjetja kot tudi v izobraževanje, ter o tem, kako narediti delovna mesta v gradbeništvu prijaznejša za zaposlene, da bodo v večji meri postala zanimiva tudi za mlade, rojene v Sloveniji.

Izpostavljene teme:
– trg dela v gradbeništvu in zaposlovanje mladih,
– poklicno, srednje strokovno in višješolsko izobraževanje za potrebe gradbeništva,
– visoko šolstvo in izobraževanje poklicev v gradbeništvu,
– vloga novih in prenovljenih reguliranih poklicev v gradbeništvu,
– nove tehnologije – uporaba BIM (Building information modeling) v gradbeništvu.

V pripravi izvedbe konference sodelujejo GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS Združenje za svetovalni inženiring, GZS Združenje za inženiring, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Center RS za poklicno izobraževanje, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Inženirska zbornica Slovenije.

Več informacij …