09 Okt

KOC SOTRAG začenja s šolo BIM-a

Zaradi aktualnosti BIM-a smo se odločili, da v KOC SOTRAG v sodelovanju s
Slovenskim združenjem za informacijsko modeliranje v gradbeništvu (siBIM) osnujemo Šolo BIM-a. Šola BIM-a bo izvedena preko serije predavanj in delavnic. Program je namenjen vodilnim kadrom in vsem, ki se nameravajo ukvarjati z BIM. Prva delavnica v okviru šole BIM-a bo namenjena predvsem spoznavanju osnov BIM-a, njegovih velikih prednosti, BIM orodij, primerov uporabe ipd.

BIM je zadnje čase ena najpogosteje uporabljenih besed v gradbeništvu. BIM je kratica za »building information modeling«. Dejansko pa BIM spreminja gradbeništvo. V svojem bistvu je način dela, pri katerem akterji na vnaprej predpisan način sodelujejo, podprt pa je s programskim orodjem, ki omogoča, da so informacije o projektu natančne, pregledne, dostopne in se lahko obdelujejo.

BIM omogoča, da lahko vsi udeleženci ( arhitekti, gradbeni inženirji, strojni inženirji, elektro inženirji ipd.) istočasno delajo na 3D modelu, zato vse vnesene spremembe tudi vsi takoj vidijo, napake se odpravljajo sproti, s tem se bistveno skrajšujejo časi dela, stroški ipd.

Danes govorimo že o tem, da ima BIM 6 dimenzij in več. Trem prostorskim dimenzijam se
dodajo še čas izvedbe posameznih gradnikov in faz projekta (4. dimenzija), stroški (5.
dimenzija) in potrebne informacije za uspešno upravljanje in vzdrževanje objekta (6. dimenzija).

Toda BIM-a ne uporabljajo le projektanti, izvajalci, nadzorniki, upravljavci … Nekateri svetovno znani proizvajalci gradbenih elementov (npr. SIKA, TRIMO ipd.) so svoje proizvode že opremili z vsemi potrebnimi meta podatki, da iz njih tvorijo BIM knjižnico virtualnih gradnikov. To knjižnico lahko nato projektanti uvozijo v svoje programsko okolje in jih z lahkoto vključijo v projekt, delan v BIM-u. To predstavlja veliko konkurenčno prednost!

Kdaj in kje: v četrtek, 19. 10. 2017, od 13.00 do 16.00, v prostorih podjetja Kronoterm d. o. o., Trnava 5e, 3303 Gomilsko