09 Jun

V podjetju Lineal so se izobraževali o agilnem vodenju

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Tema usposabljanja, ki je potekalo 2. junija, je bila uvedba agilnega vodenja v podjetju Lineal d.o.o. iz Maribora, ki je partner v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG). Podjetje deluje v branži gradbeništva in projektnega planiranja, zato so dobro koordinirani procesi zelo pomembni pri vsakdanjem delu.

Podjetje Lineal d.o.o. se je odločilo, da bo vse svoje zaposlene ustrezno usposobilo za uporabo novega orodja za spremljavo procesov, ki se dogajajo v podjetju. Usposabljanja potekajo enkrat tedensko in potekajo že nekaj tednov. V usposabljanja so vključeni vsi zaposleni.

Več o delavnici …