06 Apr

Vabilo na interno usposabljanje podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o., vabi na brezplačno interno usposabljanje s širokim naborom vsebin, ki bo potekalo 11. aprila 2018 na sedežu podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana. 

Vsebina usposabljanja:

11.30: vsako predavanje traja 15 minut

– Zeleno javno naročanje – vozišča

– Zeleno javno naročanje – javna razsvetljava

– Nove debeline asfaltnih plasti na premostitvenih objektih

– Problematika ravnosti asfaltnih vozišč

– Prvo betonsko krožišče v Sloveniji

12.45: Diskusija

13.00: Odmor

13.15: prvi dve predavanji trajata 30 min, zadnje 15 min

– Predstavitev smernice TSPI za dimenzioniranje kolesarskih površin

– Načrtovanje kolesarskih povezav v RS

– Kolesarjenje kot del trajnostne mobilnosti – primeri iz Nizozemske

14.30: Diskusija

14.45: Odmor

15.00: predavanje traja 20 min

– Vzpostavljanje sistema za zaščito državnih cest pred skalnimi podori in padajočim kamenjem

15.20: Diskusija

15.30: Zaključek

Udeležba je brezplačna, obvestilo o udeležbo pa je potrebno sporočiti do 10. aprila 2018 na pisarna.koc.sotrag@gmail.com.