27 Mar

Vabilo na brezplačno delavnico: Kako lahko zagotovimo boljši prenos znanja v svojem podjetju?

HOLICENTER ANGELIKA, zavod za usposabljanje, svetovanje in mediacijo, kot projektni partner KOC SOTRAG, vabi na brezplačno delavnico Kako lahko zagotovimo boljši prenos znanja v svojem podjetju? Namenjena je vodstvenim in vodilnim kadrom ter kadrovikom iz podjetij KOC SOTRAG in drugih podjetij. Potekala bo 6. aprila 2018 ob 12. uri v  predavalnici podjetja Kronoterm d.o.o., Trnava 5e, 3303 Gomilsko.

Človeški kapital ima danes v podjetjih ključno vlogo. Dodano vrednost podjetja in vir njegove konkurenčne prednosti prinašajo znanje, veščine in kompetence zaposlenih.  A samo znanje nima pomembnejše vrednosti, če ni tudi implementirano v prakso.

Le manj kot tretjina udeležencev izobraževanj nova znanja prenaša v prakso, trdijo raziskave. Obstaja več argumentov. Poleg nizke motivacije zaposlenih in njihovih zmožnosti prenosa znanj je še veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo na to, da ta delež ni večji. Podjetja se večinoma vseh dejavnikov niti ne zavedajo. Na delavnici boste spoznali rešitve, kako se v podjetju odzvati, da bo prenos znanja v podjetju boljši.

Mentorstvo je druga rešitev prenosa znanja, ko suvereni nosilec določenih veščin in znanj prenaša svoje izkušnje na manj vešče sodelavce. S pomočjo mentorstva se lahko dosežejo krasne stvari, ampak – a se?

Točka delavnice bodo tudi možnosti, ki jih lahko dosežete preko mentorstva.

Natančnejši potek delavnice:

12.00 – 13.30 Usposabljali smo se – kaj pa zdaj?

Kako poteka prenos naučenega v prakso?
Se zavedamo vseh dejavnikov vpliva na prenos naučenega?
Kje v podjetju so ozka grla pri prenosu znanja?
Kako pristopiti k izboljšanju prenosa znanja v podjetju?

13.30 – 15.00 Imamo odlične nosilce znanja – kako pa še lahko izboljšamo mentorstvo?

Kakšno vlogo ima pri prenosu znanja mentorstvo?
Kakšen je sistem mentorstva v mojem podjetju, kje imamo rezerve?
Kakšna je praksa v drugih podjetjih?
Kako lahko mentorstvo čim bolje izkoristimo?

Delavnico bosta vodila mag. Marjan Velej in mag. Maja Velej.

Kot je bilo že omenjeno je delavnica brezplačna, nanjo pa se je potrebno prijaviti do 2. aprila 2018 na pisarna.koc.sotrag@gmail.com.